Лекторат по хинди

Обява

Начало | English Архив

 

Софийски университет Св. Климент Охридски

Факултет по класически и нови филологии

Център за източни езици и култури

Катедра Класически Изток

Специалност Индология

............................................................................................................

 

За учебната 2007/2008 година се обявява

 

Л Е К Т О Р А Т 

 П О  

Х И Н Д И

 

Курсът се състои от 240 учебни часа, разпределени в четири семестъра по 60 часа. Успешно завършилите получават удостоверение от университета в края на четвъртия семестър.

Цена на курса - 120 лв. за семестър.

 

Записване до 01.11.2007 г.

на телефон: 0897 258026 и E-mail: lilden@abv.bg