Редакционна колегия на "Светилник"

Начало | English Архив 

 

Електронна поща на редакцията на "Светилник": svetilnik@fliorir.com

 

 

Редакционен съвет

Редакционна колегия

  • Главен редактор: проф. д.и.н. Веселин Трайков
  • Зам.-главен редактор: Красимир Георгиев
  • Д.ф.н. Владимир Ганев
  • Евгения Камова
  • Йорданка Боянова
  • Д-р Адарш Свайка
  • Жана Русева
  • Георги Върлинков