9ajurveda_b_svetilnik

АЮРВЕДА

В СЪВРЕМЕННАТА МЕДИЦИНСКА ПРАКТИКА

Д-р Антоанета Заркова

Начало | English | Архив

 

В Индия аюрведа е цялостна медицинска система с изградена инфраструктура: аюрведични университети, колежи, болници, изследователски институти и научен печат. В аюрведичните университети се провежда обучение по утвърдени от Министерството на здравеопазването учебни програми, включващи 2820 часа теория и 780 часа практически упражнения в продължение на 54 месеца. Накрая се преминава през едногодишен стаж в оторизирано болнично заведение и се получава диплома за бакалавър по аюрведична медицина и хирургия. В страната има 2258 аюрведични болници и 367 528 регистрирани лекари-аюрведици. Правителството на Индия е създало към Министерството на здравеопазването Централен съвет за изследване на аюрведа и сидха, за да финансира и контролира широка изследователска дейност. През последните 30 години в тези програми участват над 70 центъра. Изследват се аюрведични лекарства спрямо плацебо, сравнява се аюрведичното лечение с конвенционалното лечение, прилагано от съвременната медицина.

 

Аюрведа е призната от Световната здравна организация като система с благотворно въздействие върху здравето на човека. Нарастващият интерес към аюрведа води до признаването й като алтернативна медицина в много страни по света, както и от Националния институт по здравето в САЩ. 

 

Философията на аюрведа се основава на духовното учение самкхя, което очертава първичните космически принципи. Тя е нетеистична. Според нея вселената не е резултат от творческия акт на бог, а е продукт на взаимодействието на множество принципи (таттви) и на вечно действащата природната потенция. Сътворението е заменено от еволюцията и първият продукт от нея е буддхи – космическият интелект или организиращата сила на природата.

 

Според аюрведа цялата вселена е проявление на петте основни елемента: пространство, въздух, огън, вода и земя. Това са символични понятия, зад които се крие дълбок смисъл. Те символизират материя или енергия с определени свойства:

 

о Акаша, пространство – пространствена форма на материята,

о Ваю, въздух – газообразна форма на материята,

о Агни, огън – полева форма на материята,

о Апас, вода – течна форма на материята,

о Притхви, земя – твърда форма на материята.

 

Древните са наблюдавали природата изключително задълбочено и са улавяли фините подробности в нейните проявления. Те установили мястото на противоположностите в природните феномени, което в китайската традиция прераснало в идеята за двете велики полярности Ин и Ян. Всичко в природата се характеризира с определени свойства. Десет двойки противоположни свойства описват всичко в света, свързано с човешкия живот и човешкото здраве. Ето някои от тях:

 

о Студено–топло,

о Мокро–сухо,

о Тежко–леко,

о Твърдо–течно,

о Неподвижно–подвижно.

 

Учението за материята на самкхя се опира главно на теорията й за причинността. Аюрведа е  изцяло изградена на прицинципа на причинносттта. Нищо не съществува, без да има причина. Следствието съществува реално в причината си. Това е в основата на главния закон във вселената – закона за кармата. Каквото правиш, произвежда резултат с подобен характер.

 

Идеята за случайността се приема с презрение от източното мислене. Следствието винаги съществува материално в своята причина, т.е. болестта предварително съществува в своите етиологични и пермисивни фактори.

 

Болестите са резултат от въздействието на три основни причини:

 

-          Атмосферните влияния;

-          Невежеството, водещо до погрешно или прекомерно използване на сетивата;

-          Кармични причини или както ние ги наричаме – генетична предиспозиция.

 

Хиляди години преди новата ера аюрведа установява принципите на алопатията:

 

о Противоположното намалява и балансира противоположното;

о Подобното увеличава и дебалансира подобното.

 

Според аюрведа цялата вселена е проявление на петте основни елемента: пространство, въздух, огън, вода и земя. Всичко в природата е изградено от тях в определени съотношения. Комбинирайки се, те създават трите основни типа енергии или доши, които съществуват във всекиго и във всичко.

 

Както всеки има своя физиономия, така според аюрведа, всеки човек има специфична комбинация от тези енергии. Тя определя неговия физически, мисловен и емоционален тип, неговата психофизиологична конституция или пракрити. Тя се определя в момента на зачатието и не се променя през целия живот.

 

Според аюрведа съществуват 7 психофизиологични типа:

   

Причината за болестите е увеличаване и дебалансиране на една или на повече доши, което предизвиква увреждане на храносмилателния огън (агни) и натрупване на токсини (ама) от непълното смилане на храната. Токсините играят основна роля в болестния процес.

 

Лечебните методи в аюрведа се обособяват в два основни подхода:

 

Редуциращите методи от своя страна биват палиативни и радикални.

 

Целта  на палиативното лечение е да намали ама (токсините) и да успокои дошите. Това е мек редуциращ метод за тези, които не могат да понесат по-силните очистващи методи или нямат времето или финансовите възможности за тях. То включва:

 

1.      Билки за стимулиране на храносмилането,

2.      Билки за изгаряне на токсините,

3.      Гладуване или ограничаване на храната,

4.      Ограничаване на течностите,

5.      Физически натоварвания, йога асани,

6.      Слънчеви бани,

7.      Въздушни бани.

 

Храненето заема централно място сред профилактичните и лечебните методи на аюрведа. Според аюрведа в природата съществуват шест основни вкуса: сладко, кисело, солено, лютиво, горчиво и стипчиво. Тези вкусове произлизат от петте основни елемента, от които е изградено всичко във вселената. Усещането на вкусовете не само влияе върху храносмилането, но има директно въздействие върху дошите.

 

Като консумираме дадена храна, тя става част от нас и внася свойствата си в нашето тяло. Сухите храни ни изсушават, загряващите увеличават огъня в нас, мокрите хидратират тъканите и засилват секрециите, тежките увеличават масата ни, леките спомагат за намаляване на теглото. Познавайки тези принципи, човек може да владее и до голяма степен да моделира организма си и процесите в него. Храненето е основен лечебен метод в аюрведичната медицина. Въздействието на храната е особено голямо поради натрупването на ефекта й с времето.

 

Детоксикация – панча карма

 

Панча карма е радикалното лечение в аюрведа и цели изкореняването на причините за болестта с премахване на увеличените доши и извеждане на ама от тъканите. Това се постига с поредица от очистващи мероприятия:

 

Какво включват подготвителните мероприятия:

 

1.          Билки и подправки, стимулиращи храносмилателните сокове в гастроинтестиналния тракт,

2.          Билки и подправки, стимулиращи метаболитните процеси на клетъчно ниво в самите тъкани,

3.          Прилагане на масла, олеация,

4.          Изпотяване.

 

Избягват се следните храни: месни и млечни произведения, сладкиши, пържени храни, ферментирали храни, кафе, черен чай, много горещи и много студени храни.

По време на очистването е препоръчително да се спазва монодиета на кичари (ястие от ориз и бобовото растение мунг дал). През деня се консумират прясно изцедени плодови и зеленчукови сокове. Пие се топла вода или билков чай на всеки час.

Външната олеация се извършва, като върху цялото тяло с определена техника обилно се нанася топло хербализирано масло.

 

В същото време се приемат масла и вътрешно.

 

Непосредствено след това се предизвиква изпотяване.

 

Панча карма е основният комплеск от радикални лечебни методи в аюрведичната медицина. Панча карма означава „петте действия”. Това са:

 

1.      Лечебно повръщане – вамана.

2.      Пургативна терапия – виречана.

3.      Лечебна очистителна клизма – нируха басти.

4.      Лечебна хранителна клизма – анувасана басти.

5.      Прилагане на лечебни средства през носната лигавица – нася.

 

Задължителен етап в панча карма е последващото бавно въвеждане на нормално хранене.

 

След дълбоко очистване с панча карма се прилага особена форма на тонизиращо лечение – разаяна или подмладяване. Обновяването на организма е възможно само след премахването на токсините и на излишните доши.

 

Аюрведа има и фини лечебни методи, към които се числят:

-          Ароматерапия,

-          Цветотерапия,

-          Лечение със скъпоценни камъни и метали,

-          Лечение с мантри,

-          Лечение с музика.

 

Духовното измерение на аюрведа е древната наука за самореализацията – йога.

 

Тепърва предстои да се правят задълбочени изследвания на механизмите на действие на тези методи, но тяхната ефикасност е проверена във времето и затова те са се съхранили през хилядолетията.

http://ayurveda.hit.bg   

"Светилник ", 9, 2007 | Редакционна колегия | Клуб "Приятели на Индия" | Издателство "Фльорир"