dinkar_khullar_svetilnik_fliorir

ИНДИЯ ДНЕС

Начало | English

Н.П. Динкар Кхулар,

посланик на Република Индия в България до м. юли 2006 г.

Лекцията на Н.П. Динкар Кхулар е изнесена при откриването на клубния сезон 2005-2006 г.

 

За мен е голямо удоволствие да бъда тук, за да приветствам членовете на Клуб “Приятели на Индия”.

Разбира се, тема като “Индия днес” е изключително обширна, по нея на практика може да се говори за всичко. Затова бих искал да насоча вниманието ви върху няколко избрани области, представящи в основни линии това, което се случва днес в политическия и икономическия живот на Индия.

След като постигна своята независимост от Великобритания през 1947 г., Индия пое пътя на демократично развитие. Нашият опит в демократичното развитие беше малко или повече успешен. Бяхме признати за един от азиатските модели, който работи добре и устойчиво във времето. Става дума за управление на една огромна страна, както ви е известно, с население вече над един милиард; то е разнородно по религиозна и етническа принадлежност, по език и... в действителност във всичко.

Това, на което бих искал да спра вниманието ви в областта на политиката, е ­ което аз обичам да наричам представителна демокрация. Мисля, че най-важните тенденции през последните около 15 години в Индия бяха да направим нашата демокрация представляваща в по-голяма степен народа. За около 40 години от независимостта си страната ни бе управлявана от една политическа партия главно ­ партията на Конгреса (Индийския национален конгрес ­ бел. ред.). От 90-те години на ХХ в. насам промяна бележи появата на съревноваващи се политически групи, политически партии, както на национално, така и на регионално, т.е. на щатско ниво. Това от своя страна доведе до формиране в Индия на коалиционни правителства, което означава, че ние вече нямаме еднопартийно правителство ­ на общодържавно ниво, а и на регионално, макар някои от щатовете все още да имат еднопартийни правителства.

Формирането на коалиционни правителства има своите неизбежни последици (струва ми се, вие вече сте добре запознати с това, след като съвсем скоро преминахте през процеса на съставяне на такова правителство след последните избори във вашата страна). Тази коалиционна политика доведе до две основни развития: от една страна, се проявиха редица представляващи отделни региони на страната политически сили или такива, които имат своето присъствие в отделни части на страната, но не и на общонационално ниво, и представляват интересите само на своя регион. Другото развитие е появата у нас на представителство на отделни групи. Политически представени са различни кастови групи, даже съвсем изостанали ­ на така наричаните “потиснати”, които също получиха място на националната сцена с глас да влияят върху цялостната политика и с това да облагодетелстват своите избиратели.

Индийската политическа система трябваше да стане по-отговорна към изискванията на различните региони, класи и касти; в този смисъл тя стана по-отговорна пред по-широк кръг от населението, отколкото беше, да речем, преди 50 години. Това представлява важна промяна в политическата ситуация в Индия и по отношение на сегашните є задачи в управлението, защото неизбежно всяка от така представените групи в политиката или властта търси политическа и икономическа изгода за своите избиратели.

Една от проявите на това развитие например е формирането на нови щати. Напоследък у нас се създадоха три нови щата; някои групи считат, че могат да постигнат по-добър икономически напредък в отделен, самостоятелно обособен щат, отколкото като част от съществуващ.

Аналогично на това се извърши и децентрализация в посока към така наречените в индийската система панчаяти или, иначе казано, с взимане на решения на селско равнище, което дава възможност на хората, чието бъдеще се решава, да взимат сами решения за съдбата си на това достъпно за тях ниво на властта. Това развитие ние смятаме за много положително, отразяващо необходимостта управлението да откликва на нуждите на населението.

Един от важните въпроси (понастоящем още в процес на обсъждане, защото все още не е взето решение) е 33 % от местата в парламента да се запазят за жени като стъпка към равнопоставеност. Вие знаете, уверен съм, че една от първите страни, които имаха жена на най-висок държавен пост, когато г-жа Индира Ганди стана министър- председател през 1966 г., бе Индия. Но независимо от това у нас представителството на жените в парламента се счита недостатъчно задоволително, поради което сега активно се предлага 33 % от местата в парламента да бъдат запазени за жени.

Отново се спирам на формулировката, която използвам ­ представителна демокрация ­ защото вярвам, че съвременна Индия откликва на промените в света, на промените в околната среда и обстановката вътре в страната и съответно променя своята политика. Това винаги е положителна тенденция, мисля, че тя съществува по целия свят, не само в Индия, но когато такъв път се следва от страна с размерите на нашата с население над един милиард, процесът понякога включва известни конфликти, известен (ако мога да си послужа с тази дума) хаос и трудности; Индия понастоящем изживява тези трудности и се опитва да се научи как да се справя с противоречията, които те пораждат.

Досега така или иначе политическата система оцелява добре и работи. Има редица затруднения, с които не искам да се занимавам сега, не за да разкрасявам картината ­ може би ще имаме случай по тях да говорим на отделна среща. Опитвам се само да очертая това, което наричаме мегатенденциите, важните тенденции в индийската политика понастоящем.

Вторият въпрос, на който бих искал накратко да се спра и който в наши дни неизбежно присъства, е за отношението религия/политика. Религията винаги е била важна част от живота в Индия, както и другаде. В резултат на това тя има своето място в политическото развитие на страната. Индия се гордее, че следва така наречения секуларен модел, при който всички граждани са свободни да изповядват каквато религия изберат и това не им носи нито облаги, нито ги ощетява по някакъв начин.

Но аз бих искал да засегна този въпрос заради появилия се напоследък в различни части на света фундаментализъм.

Както споменах, в Индия има много религии. С най-много последователи е индуизмът. Но ние имаме, струва ми се, второто по големина в света население, изповядващо исляма. Заслужава да се отбележи, че ние малко или повече успяхме през изминалите около 60 години да не позволим религията да стане спорен въпрос в политиката у нас. В последно време много се говори за ислямския фундаментализъм и затова е важно да отбележа, особено като се имат предвид нашите над 140 милиона мюсюлмани в Индия, че със сигурност не сте се натъквали на случай измежду многобройните по света напоследък, в който индиец да е бил участник в организирана ислямска фундаменталистка група.

В определен период се говореше също за опасност от проява на десен фанатизъм от страна на някои индуистки групи. Ние имахме правителство начело с политическа партия, свързана до известна степен с това, което наричаме индуистки национализъм. Но на практика това правителство водеше, общо взето, политика не по-различна от тази на предишните правителства. Това, което искам да подчертая, е (тъй като вероятно мнозина може би попадат често на публикации за навлизането на религията в индий-ската политика), че до голяма степен Индия успява, поне на гражданско ниво, да запази раздалечени една от друга сферите на религията и политиката. И мисля също така, че причината, поради която обикновеният индиец е успял да не бъде въвлечен в политически конфронтации от това естество, е в това, че на първо място за него е грижата за подобряване на социалното му положение, за издигане на равнището на живота му.

Всъщност на първо място днес в дневния ред на Индия ­ и като управление, и като народ ­ е икономическият просперитет. Поради това, че (вероятно е добре известно и на вас) ние все още имаме сериозни проблеми с бедността, с инфраструктурата, която особено много се нуждае от развитие.

Голямото постижение на Индия в стремежа є да се справи с тези проблеми бе направеното в икономическата сфера през 90-те години на миналия ХХ в.

Ние започнахме да преобразуваме своята икономика. В течение на последните няколко години сме една от челните две или три страни в света с най-бързо развитие на икономиката. Успяхме да се справим с проблеми, които бяха хронични допреди тридесетина години: като суша, глад и други от този характер.

Достигнахме самозадоволяване в областта на земеделието, а секторът на индустрията и услугите реализира изключително бърз растеж.

Ветровете на глобализацията обхванаха и Индия, както и целия останал свят, и индийската икономика откликна позитивно на това. Вие отбелязахте, г-н председателстващ, инвестицията, която групата Митал направи в България ­ един много добър пример за това как индийската индустрия разпростира криле надлъж и шир по всички краища на планетата, една индустрия, за която мнозина се опасяваха, че няма да има капацитет да се справи с либерализацията, а ние в действителност показахме, че тя все повече укрепва и то и в сектори, в които не бихме очаквали преди тридесетина години. Така например, кой би допуснал, че Индия, която доскоро използваше остарели модели автомобили, ще се превърне в световен износител на леки коли и на автомобилни части.

Когато говорим за важните насоки в развитието на страната, бих искал да подчертая една област, в която Индия има сравнително голям напредък и го използва много ефективно ­ областта на индустрията и услугите, основаващи се на науката, т.е. т.нар. икономика на знанието. Уверен съм, че на всички вас е добре известно, че Индия разполага с големи таланти в областта на науката и техниката, подобно на вас в България.

Индийските учени се изявиха изключително успешно в областта на информационните технологии, те са водещи в тази област, което, както и успехите є в компютърния софтуер, е широко известно. Но ние в Индия имаме значителни постижения и в най-авангардните за момента в света науки като биотехнологии, фармацевтика, генетика.

Освен това индийски учени постигат такива успехи не само в Индия, а и навсякъде по света. Където и да са се установили, в която и да е страна по света, те се изявяват много успешно. В самата Индия именно нейните научни таланти доведоха страната до големи успехи, между които и нашата космическа програма, следващата стъпка в която планираме да е мисия до Луната.

Подчертавам всичко това, защото вярвам, че през предстоящите 20­30 години именно основаният на знанието сектор ще е този, който ще определя насоката на прогреса на всяка страна, на всяка икономика, на всяко общество по света. А Индия си е осигурила добра позиция и преимущество в световен мащаб. Ние имаме много основания за това: много хора дълги години са мислили по тези въпроси, отдавнашни са традициите и интересът ни в тази насока, например наскоро след извоюването на независимостта, през 50-те години на ХХ в. са изградени изключително добри учебни заведения. Това ни помогна по-успешно от някои други страни да се придвижим напред в тези области на знанието.

Аз лично считам, че като една от съществените насоки за развитие на целия свят и на Индия през последните 50 години това представлява най-важното развитие.

Въз основа на този модел на политическа стабилност и демократична система и на успешна икономика всеобща е увереността (и това не е моето, а мнението на експертите), че Индия има предпоставки да стане една от водещите икономики в света до 2025 г.

Индия винаги е играла значителна роля в световните дела, поне от независимостта ни през 1947 г. насам, както в Обединените нации, така и на други световни форуми. Индия планира да продължи да играе активна роля в международните отношения. Предявили сме искане за постоянно членство на Индия в Съвета за сигурност на ООН, който вярваме, че трябва да бъде демократизиран, както и че ние трябва да бъдем представени в него наред с други страни.

В международната сфера Индия е готова да работи за един по-мирен свят, ориентиран към развитие, и да поставя въпросите на общата ни загриженост за човечеството. Ние вярваме, че можем да правим това в сътрудничество с нашите приятели. Говорейки тук в София, аз говоря в страна на един верен приятел ­ България, и поне от мое име и от името на моето посолство мога да заявя нашата ангажираност да работим заедно с България за общите интереси на човечеството.

Аз наистина вярвам, че една от важните области е икономическото сътрудничество както в двустранните отношения, така и на регионална основа и на световно ниво. Мисля, че в него е бъдещето на света и само чрез развитие бихме могли да решим също и проблемите на мира.

В заключение бих искал да кажа, че Индия през последните 50 години се е възприемала в променяща се роля. През настоящия век светът е едно много по-демократично място, отколкото беше, да кажем, преди 40­50 години. Голям брой страни се ориентираха към по-демократичен модел на развитие; процесът на деколонизация на практика приключи.

Следователно ние сме в ситуация, в която Индия ­ страна, която представлява една голяма част от населението на света, може заедно с други страни да допринася за развитието на политически и икономически модели, подходящи за националния гений на всяка от страните, и наред с това да работи и за приемлив глобален модел в интерес на целия свят.

Благодаря ви за вниманието.