klub_b_svetilnik_fliorir

Клуб "Приятели на Индия"

Начало | English

 

На 8 февруари 1991 г. в салона на Съюза на преводачите в България е учреден Клуб „Приятели на Индия”. Инициатори са дългогодишните дейци на българо-индийското сътрудничество Владимир Ганев, Евгения Камова и Маргарита Гьорчева, а сред основоположниците на клуба са имената на 101 учени, писатели, журналисти, дипломати, художници, преводачи, индолози, политици и общественици. Символично откриване на новото сдружение правят акад. Петър Динеков, поетът Найден Вълчев и временно управляващият посолството на Индия в България Н.П. Сани, които запалват в огромен позлатен индийски светилник с фигурата на паун огъня на приятелството. За първи председател на клуба е избрана проф. Вера Мутафчиева, за първи зам.-председател е избран Любомир Попов – първият български посланик в независима Индия по времето на Джавахарлал Неру. Първите тематични вечери са посветени на творчеството на Йордан Попов, Ясен Антов и Александър Шурбанов, първите беседи и сказки изнасят доц. Пламен Градинаров, проф. Веселин Трайков, проф. Гуслами и др. Сред основните организационни прояви през следващите години се помнят срещите на клубни членове с индийската парламентарна делегация през 1993 г., срещата с президента на Република Индия д-р Шанкар Даял Шарма през 1994 г., честването на 50-годишнината на независима Индия, провеждането на организираната от клуба първа научна конференция за Индия в България - „Индия в българската наука”, излизането на първия брой на „Светилник” през 1997 г. и др. 

Беседите, свързани с индийската култура, философия и религии, с историята и съвременността на Индия, като „Феноменът Индия – историческа перспектива” от Боряна Камова, „Култът към знанието в Индия – Бхагавадгита” от Йорданка Боянова, „Класическите танци одисси и тяхното послание” от Раджашри Бехера, „Индуизмът – вечна истина” от посланик Нилима Митра и мн. др., привличат много нови съмишленици към клубната кауза. Организират се мероприятия, запознаващи клубните членове със съвременните аспекти на индийската наука и култура, с историческата дълбочина, многоликото настояще и очакваното бъдеще на култура, фолклор, литература, архитектура и обществени взаимоотношения в Индия.

Днес в Клуб "Приятели на Индия" членуват близо 600 души.