fenomeni

Публикации за феномени и екстремни пътешествия

Списък на публикации на членове на Група "Ергосфера" в български медии (втори свитък)

Издателство "Фльорир"  

11.08.1999, „Черното слънце”, в. „Труд”, бр. 217, Евгени Алексиев, Красимир Георгиев

28.08.1999, „Аутопсия на извънземни е документирана във филм”, в. „Труд”, бр. 234, Евгени      Алексиев, Красимир Георгиев         

12.09.1999, „Може би живеете вместо вашия нероден близнак”, в. „Труд”, бр. 249, Евгени Алексиев, Красимир Георгиев

25.09.1999, „Феноменът спонтанно човешко самозапалване”, в. „Труд”, бр. 262, Евгени Алексиев, Красимир Георгиев

01.10.1999, „Медицината мълчи за лечението с ръце”, в. „Нощен труд”, бр. 191, Красимир Георгиев, Евгени Алексиев

02.10.1999, „Големият взрив в Космоса ражда пространство и време”, в. „Труд”, бр. 269, Евгени Алексиев, Красимир Георгиев

08.10.1999, „Умрял хирург оперира чрез ръцете на живия Чампън”, в. „Нощен труд”, бр. 196, Евгени Алексиев, Красимир Георгиев

10.10.1999, „Отписани от медицината оздравяват чудодейно”, в. „Труд”, бр. 277, Евгени Алексиев, Красимир Георгиев

15.10.1999, „Астероиди наближават Земята”, в. „Нощен труд”, бр. 201, Евгени Алексиев, Красимир Георгиев

17.10.1999, „Чудесата на дервишите, които не познават болката”, в. „Труд”, бр. 284, Евгени Алексиев, Красимир Георгиев

20.10.1999, „Разпознават Съвестин на снимка от Багдад”, в. „Труд”, бр.287, Анна Заркова, Евгени Алексиев, Красимир Георгиев

21.10.1999, „Неизвестни сили могат да обсебват хората, смята багдадски физик”, в. „Труд”, бр. 288, Красимир Георгиев, Евгени Алексиев, Анна Заркова

22.10.1999, „Да изпием кръвта на любимия”, в. „Нощен труд”, бр. 206, Евгени Алексиев, Красимир Георгиев

23.10.1999, „Мнозина имат свои двойници”, в. „Труд”, бр. 290, Евгени Алексиев, Красимир Георгиев

29.10.1999, „Лекари вече предписват безсмъртие”, в. „Нощен труд”, бр. 211, Евгени Алексиев, Красимир Георгиев

07.12.1999, „Ледниковите периоди се повтарят на 100 000 години”, „Труд”, бр. 335, Евгени Алексиев, Красимир Георгиев

10.12.1999, „Медиуми помагат на полицията”, в. „Епоха”, бр.2, Евгени Алексиев, Красимир Георгиев

19.12.1999, „Секретните служби използват екстрасенси за психошпиони”, в. „Труд”, бр. 347, Красимир Георгиев, Евгени Алексиев

31.12.1999, „Атлантите са още тук”, в. „Епоха”, бр.5, Евгени Алексиев, Красимир Георгиев

14.01.2000, „Неидентифицирани летящи обекти са забелязани от стотици хора”, в. „Епоха”, бр.2, Евгени Алексиев, Красимир Георгиев

28.01.2000, „Последователи на Сатаната воюват за нов планетарен ред”, в. „Епоха”, бр.4, Евгени Алексиев, Красимир Георгиев

04.02.2000, „Бойни самолети Ф-16 изпускат неидентифициран летящ обект”, в. „Епоха”, бр.5, Евгени Алексиев, Красимир Георгиев

20.02.2000, „Между живота и смъртта”, в. „Труд”, бр. 48, Евгени Алексиев, Красимир Георгиев

25.02.2000, „Чужди енергии преминават биологичните ни врати”, в. „Епоха”, бр.8, Евгени Алексиев, Красимир Георгиев

17.03.2000, „Огнените хора на Тибет”, в. „Епоха”, бр.11, Евгени Алексиев, Красимир Георгиев

07.04.2000, „Технологии на апокалипсиса”, в. „Епоха”, бр.14, Евгени Алексиев, Красимир Георгиев

14.04.2000, „Паранормалното проникване през пространството и времето”, в. „Епоха”, бр.15, Евгени Алексиев, Красимир Георгиев

28.04.2000, „Умните коли на бъдещето”, в. „Епоха”, бр.17, Евгени Алексиев, Красимир Георгиев

21.04.2000, „Конспирацията”, в. „Епоха”, бр. 16, Красимир Георгиев

12.05.2000, „Червеният гигант ще погълне камъка, върху който живеем”, в. „Епоха”, бр.19, Евгени Алексиев, Красимир Георгиев

02.06.2000, „Суперчувствата на синестетите”, в. „Епоха”, бр.22, Красимир Георгиев, Евгени Алексиев

03.07.2000, „Скритите пътища на съзнанието”, в. „Труд”, бр. 178, Красимир Георгиев, Евгени Алексиев

08.07.2000, „Градовете на бъдещето”, в. „Труд”, бр. 183, Евгени Алексиев, Красимир Георгиев

16.07.2000, „Животни стават жертва на извънземни експерименти”, в. „Труд”, бр. 191, Евгени Алексиев, Красимир Георгиев

30.07.2000, „Умната къща на бъдещето”, в. „Труд”, бр. 205, Красимир Георгиев, Евгени Алексиев

06.09.2000, „Австралийски шамани убиват с магическа кост”, в. „Труд”, бр. 243, Евгени Алексиев, Красимир Георгиев

13.09.2000, „Хората ще се делят генетично на имащи и нямащи”, в. „Труд”, бр. 250, Евгени Алексиев, Красимир Георгиев

15.10.2000, „Проект Маджестик 12 все пак е съществувал”, в. „Неделен Стандарт”, бр. 5, Евгени Алексиев, Красимир Георгиев

13.11.2000, „За Едгар Кейс нямаше тайни”, в. „Труд”, бр. 309, Евгени Алексиев, Красимир Георгиев

14.01.2001, „Ритуалите на магията”, в. „Неделен стандарт”, бр. 2.

21.01.2001, „Астрология и здраве”, в. „Неделен стандарт”, бр. 3.

09.05.2002, „Телепатия, киборги, извънземни цивилизации”, в. „Пари”, бр. 87, Евгени Алексиев, Красимир Георгиев

13.05.2002, „Тайните на готическите катедрали”, в. „Пари плюс”, бр. 18, Евгени Алексиев, Красимир Георгиев

16.05.2002, „Супернебостъргачи, подводни мегаполиси, геотрополиси, реещи се във въздуха градове”, в. „Пари”, бр. 92, Евгени Алексиев, Красимир Георгиев

20.05.2002, „Невероятните фортиански феномени”, в. „Вестник за жената”, бр. 21, Евгени Алексиев, Красимир Георгиев

23.05.2002, „Кой ще спечели бъдещата война”, в. „Пари”, бр. 97, Красимир Георгиев, Евгени Алексиев

30.05.2002, „Учените твърдят, че проблемите на света ще бъдат решени от машини, по-малки от молекули”, в. „Пари”, бр. 102, Евгени Алексиев, Красимир Георгиев

06.06.2002, „И червеният гигант ще погълне камъка, върху който живеем”, в. „Пари”, бр. 107, Евгени Алексиев, Красимир Георгиев

13.06.2002, „Автомобилите на ХХІ век ще пътуват по земята, по водата и във въздуха”, в. „Пари”, бр. 112, Красимир Георгиев, Евгени Алексиев

20.06.2002, „Според Айнщайн различията между минало, настояще и бъдеще са само ужасно настойчива илюзия”, в. „Пари”, бр. 117, Евгени Алексиев, Красимир Георгиев

21.06.2002, „Енциклопедия събра чудесата на ХХ век”, в. „Стандарт”, бр. 3401, изд. „Фльорир”

25.06.2002, „Защо Ергосфера?”, изд. „Фльорир”, Евгени Алексиев, Красимир Георгиев

25.06.2002, „Големият взрив”, изд. „Фльорир”, Красимир Георгиев, Евгени Алексиев

25.06.2002, „След пет милиарда години”, изд. „Фльорир”, Евгени Алексиев, Красимир Георгиев

25.06.2002, „Апокалипсис утре”, изд. „Фльорир”, Красимир Георгиев, Евгени Алексиев

25.06.2002, „Идва големият студ”, изд. „Фльорир”, Евгени Алексиев, Красимир Георгиев

25.06.2002, „Този фатален магнетизъм”, изд. „Фльорир”, Красимир Георгиев, Евгени Алексиев

25.06.2002, „От фантастиката към реалността”, изд. „Фльорир”, Евгени Алексиев, Красимир Георгиев

25.06.2002, „Паралелни светове”, изд. „Фльорир”, Красимир Георгиев, Евгени Алексиев

25.06.2002, „Черните триъгълници на извънземните”, изд. „Фльорир”, Евгени Алексиев, Красимир Георгиев

25.06.2002, „Аутопсия на извънземни”, изд. „Фльорир”, Красимир Георгиев, Евгени Алексиев

25.06.2002, „Проект Маджестик 12”, изд. „Фльорир”, Евгени Алексиев, Красимир Георгиев

25.06.2002, „Птичата клетка”, изд. „Фльорир”, Красимир Георгиев, Евгени Алексиев

25.06.2002, „Осакатени животни”, изд. „Фльорир”, Евгени Алексиев, Красимир Георгиев

25.06.2002, „Шесто чувство или скритите пътища на съзнанието”, изд. „Фльорир”, Красимир Георгиев, Евгени Алексиев

25.06.2002, „Чудодейното оздравяване”, изд. „Фльорир”, Евгени Алексиев, Красимир Георгиев

25.06.2002, „Секретни програми за психически шпионаж”, изд. „Фльорир”, Красимир Георгиев, Евгени Алексиев

25.06.2002, „Необяснимите способности на психодетективите”, изд. „Фльорир”, Евгени Алексиев, Красимир Георгиев

25.06.2002, „Докосване, което лекува”, изд. „Фльорир”, Красимир Георгиев, Евгени Алексиев

25.06.2002, „Термометър на съдбата”, изд. „Фльорир”, Евгени Алексиев, Красимир Георгиев

25.06.2002, „Мистерията на Фактор Х”, изд. „Фльорир”, Красимир Георгиев, Евгени Алексиев 

25.06.2002, „Най-скъпоценната субстанция”, изд. „Фльорир”, Евгени Алексиев, Красимир Георгиев

25.06.2002, „Ясновидството – факт и мистерия”, изд. „Фльорир”, Красимир Георгиев, Евгени Алексиев

25.06.2002, „Търсещи под земята”, изд. „Фльорир”, Евгени Алексиев, Красимир Георгиев

25.06.2002, „На границата между живота и смъртта”, изд. „Фльорир”, Красимир Георгиев, Евгени Алексиев

25.06.2002, „Суперчувствата на синестетите”, изд. „Фльорир”, Евгени Алексиев, Красимир Георгиев

25.06.2002, „Светият граал на безсмъртието”, изд. „Фльорир”, Красимир Георгиев, Евгени Алексиев

25.06.2002, „Великият Едгар Кейс”, изд. „Фльорир”, Евгени Алексиев, Красимир Георгиев

25.06.2002, „Има вампири, няма вампири”, изд. „Фльорир”, Красимир Георгиев, Евгени Алексиев

25.06.2002, „Невероятните фортиански феномени”, изд. „Фльорир”, Евгени Алексиев, Красимир Георгиев

25.06.2002, „Имаме ли свой близнак”, изд. „Фльорир”, Красимир Георгиев, Евгени Алексиев

25.06.2002, „Всеки има своя двойник”, изд. „Фльорир”, Евгени Алексиев, Красимир Георгиев

25.06.2002, „Феноменът спонтанно човешко самозапалване”, изд. „Фльорир”, Красимир Георгиев, Евгени Алексиев

25.06.2002, „Австралия на мистериите”, изд. „Фльорир”, Евгени Алексиев, Красимир Георгиев

25.06.2002, „Омагьосване за смърт”, изд. „Фльорир”, Красимир Георгиев, Евгени Алексиев

25.06.2002, „Чудесата на дервишите, които не познават болката”, изд. „Фльорир”, Евгени Алексиев, Красимир Георгиев

25.06.2002, „Извънземните прародители на догоните”, изд. „Фльорир”, Красимир Георгиев, Евгени Алексиев

25.06.2002, „Огнените хора на Тибет”, изд. „Фльорир”, Евгени Алексиев, Красимир Георгиев

25.06.2002, „Строители на вечното”, изд. „Фльорир”, Красимир Георгиев, Евгени Алексиев

25.06.2002, „Мистериите на Наска”, изд. „Фльорир”, Евгени Алексиев, Красимир Георгиев

25.06.2002, „Къде е ковчегът на Ной”, изд. „Фльорир”, Красимир Георгиев, Евгени Алексиев

25.06.2002, „Тайните на готическите катедрали”, изд. „Фльорир”, Евгени Алексиев, Красимир Георгиев

25.06.2002, „Робопортрет на легендарните атланти”, изд. „Фльорир”, Красимир Георгиев, Евгени Алексиев

25.06.2002, „Чака те кървав потоп, човечество”, изд. „Фльорир”, Евгени Алексиев, Красимир Георгиев

25.06.2002, „Кой контролира контролиращите”, изд. „Фльорир”, Красимир Георгиев, Евгени Алексиев

25.06.2002, „Раят и адът на микрореволюцията”, изд. „Фльорир”, Евгени Алексиев, Красимир Георгиев

25.06.2002, „Градовете на бъдещето”, изд. „Фльорир”, Красимир Георгиев, Евгени Алексиев

25.06.2002, „Моята интелигентна къща”, изд. „Фльорир”, Евгени Алексиев, Красимир Георгиев

25.06.2002, „Умните коли на бъдещето”, изд. „Фльорир”, Красимир Георгиев, Евгени Алексиев

25.06.2002, „Технологии на апокалипсиса”, изд. „Фльорир”, Евгени Алексиев, Красимир Георгиев

25.06.2002, „Бъдещето пред нас”, изд. „Фльорир”, Красимир Георгиев, Евгени Алексиев

27.06.2002, „Африканско племе познава задълбочено астрономията”, в. „Пари”, бр. 122, Евгени Алексиев, Красимир Георгиев

01.07.2002, „Ковчегът на Ной заработва пари в Турция”, в. „Вестник за жената”, бр.27, Красимир Георгиев, Евгени Алексиев

04.07.2002, „Идентифицирана е молекулата, пренасяща информацията за самоубийството на клетките”, в. „Пари”, бр. 127, Евгени Алексиев, Красимир Георгиев

11.07.2002, „Кой контролира контролиращите”, в. „Пари”, бр. 132, Евгени Алексиев, Красимир Георгиев

18.07.2002, „Отключваме генетичните врати към вечния живот”, в. „Пари”, бр. 137, Красимир Георгиев, Евгени Алексиев

24.07.2002, „Има ли шесто чувство, магия за смърт и чудодейно оздравяване?”, в. „24 часа” (приложение в. „Мизия”), Буряна Божинова

25.07.2002, „Машина предсказва бъдещето и разчита подсъзнанието”, в. „Пари”, бр. 142, Евгени Алексиев, Красимир Георгиев

22.08.2002, „Търсещи под земята”, в. „Пари”, бр. 162, Евгени Алексиев, Красимир Георгиев

29.08.2002, „Лунните бази ще координират и мисиите към Марс”, в. „Пари”, бр. 167, Евгени Алексиев, Красимир Георгиев

05.09.2002, „Апокалипсис след 20 века или homo sapiens с черупка”, в. „Пари”, бр. 172, Красимир Георгиев, Евгени Алексиев

26.09.2002, „Най-скъпоценната субстанция още няма равностоен заместител”, в. „Пари”, бр. 187, Евгени Алексиев, Красимир Георгиев

19.12.2002, „Идва големият студ”, в. „Пари”, бр. 247, Евгени Алексиев, Красимир Георгиев

26.08.2005, „Митове, постулати, идеологеми”, сп. „Лидер”, бр. 19, Красимир Георгиев

02.09.2005, „Великата Индия”, сп. „Лидер”, бр. 20, Красимир Георгиев

09.09.2005, „Фортианските феномени”, сп. „Лидер”, бр. 21, Красимир Георгиев

23.09.2005, „Летящите духове на шаманите”, сп. „Лидер”, бр. 23, Красимир Георгиев

30.09.2005, „Феноменът паранормално лечение”, сп. „Лидер”, бр. 24, Красимир Георгиев

14.10.2005, „Проклятия за смърт”, сп. „Лидер”, бр. 26, Красимир Георгиев

28.10.2005, „Вампирите? Те са сред нас!”, сп. „Лидер”, бр. 28, Красимир Георгиев

04.11.2005, „Карма, прераждане, светини”, сп. „Лидер”, бр. 29, Красимир Георгиев

04.11.2005, „Да се срещнем със себе си”, сп. „Лидер”, бр. 29, Красимир Георгиев

18.11.2005, „Мистериозното самоизгаряне”, сп. „Лидер”, бр. 31, Красимир Георгиев

23.11.2005, „Докосване до Индия”, в. „Зона Х”, бр. 47, Красимир Георгиев

01.12.2005, „Докосване до Индия 2”, в. „Зона Х”, бр. 48, Красимир Георгиев

02.12.2005, „Раждането на вселената”, сп. „Лидер”, бр. 33, Красимир Георгиев, Евгени Алексиев

09.01.2006, „Завръщане от отвъдното”, сп. „Лидер”, бр. 1, Красимир Георгиев, Евгени Алексиев

30.01.2006, „Мистерията на ясновидството”, сп. „Лидер”, бр. 4, Красимир Георгиев

12.06.2006, „Табута и магии в Австралия”, сп. „На кафе”, бр. 24, Красимир Георгиев

26.06.2006, „Разговор за зелените човечета”, сп. „На кафе”, бр. 26, Красимир Георгиев

10.07.2006, „Тайните на древните строители”, сп. „На кафе”, бр. 28, Красимир Георгиев

24.07.2006, „Разговор за паралелните светове”, сп. „На кафе”, бр. 30, Красимир Георгиев

31.07.2006, „Шепотът уплашен на звездите”, сп. „Лидер”, бр. 30, Красимир Георгиев

14.08.2006, „Танцуващите пчели на извънземните”, сп. „На кафе”, бр. 33, Красимир Георгиев

28.08.2006, „Танцуващите пчели на извънземните, 2”, сп. „На кафе”, бр. 35, Красимир Георгиев

11.09.2006, „Разговор за телетранспортирането”, сп. „На кафе”, бр. 37, Красимир Георгиев

25.09.2006, „Интелигентната къща”, сп. „На кафе”, бр. 39, Красимир Георгиев

02.10.2006, „Криминална история между две епохи”, сп. „Лидер”, изд. „Фльорир”

05.10.2006, „Пътуване през хилядолетията, от вечната любов към кладата на безсмъртието”, сп. „Светилник”, бр. 8, Красимир Георгиев

09.10.2006, „Космическите знания на догоните”, сп. „На кафе”, бр. 41, Красимир Георгиев

23.10.2006, „Факторът Х”, сп. „На кафе”, бр. 43, Красимир Георгиев

06.11.2006, „Аномалиите в земния магнетизъм”, сп. „На кафе”, бр. 45, Красимир Георгиев

20.11.2006, „Необикновени истории с еднояйчни близнаци”, сп. „На кафе”, бр. 47, Красимир Георгиев

04.12.2006, „Разговор за паранормалното лечение”, сп. „На кафе”, бр. 49, Красимир Георгиев

18.12.2006, „Космическата енергия на тибетските монаси”, сп. „На кафе”, бр. 51, Красимир Георгиев

08.01.2007, „Разговор за края на човечеството”, сп. „На кафе”, бр. 1, Красимир Георгиев

22.01.2007, „Глобална промяна на климата”, сп. „На кафе”, бр. 3, Красимир Георгиев

05.02.2007, „От дъждовете през пустините към ледниците”, сп. „На кафе”, бр. 5, Красимир Георгиев

05.02.2007, „Събитие на българския книжен пазар”, сп. „На кафе”, бр. 5, изд. „Фльорир”

19.02.2007, „Ние и нашите двойници”, сп. „На кафе”, бр. 7, Красимир Георгиев

12.03.2007, „Разговор за черната магия”, сп. „На кафе”, бр. 10, Красимир Георгиев

26.03.2007, „Човекът, камъкът и здравето”, сп. „На кафе”, бр. 12, Елка Димитрова

26.03.2007, „Паранормалните способности на дервишите суфи”, сп. „На кафе”, бр. 12, Красимир Георгиев

29.03.2007, „Транспортът и сбъдналите се прогнози на Лем”, Радио София, програма „Христо Ботев”, 15,05 ч, предаване „Лабиринти на познанието” с Росица Панайотова, Красимир Георгиев

10.04.2007, „Варанаси – най-старият град на Земята”, сп. „На кафе”, бр. 14, Красимир Георгиев

23.04.2007, „Кои са синестетите?”, сп. „На кафе”, бр. 16, Красимир Георгиев

14.05.2007, „Телепатията, ясновидството”, сп. „На кафе”, бр. 19, Красимир Георгиев

28.05.2007, „Паранормалното проникване през пространството и времето”, сп. „На кафе”, бр. 21, Красимир Георгиев

01.06.2007, „Градовете на ХХІ век”, в. „Сити маркет”, бр.20, Красимир Георгиев

11.06.2007, „Идва поредният ледников период”, сп. „На кафе”, бр. 23, Красимир Георгиев

19.06.2007, „Градовете”, БНР програма „Христо Ботев” (водещ Росица Панайотова), Красимир Георгиев, Евгени Алексиев

25.06.2007, „Разговор за вампирите”, сп. „На кафе”, бр. 25, Красимир Георгиев

29.06.2007, „Третото око ни гледа ден и нощ”, в. „Сити маркет”, бр.24, Красимир Георгиев

09.07.2007, „Разговор за автомобилите на бъдещето”, сп. „На кафе”, бр. 27, Красимир Георгиев

20.07.2007, „Глобалната промяна на климата”, в. „Сити маркет”, бр.27, Красимир

Георгиев

23.07.2007, „Разговор за автомобилите на бъдещето, 2”, сп. „На кафе”, бр. 29, Красимир Георгиев

10.09.2007, „Разговор за Големия взрив”, сп. „На кафе”, бр. 36, Красимир Георгиев

15.09.2007, „Спонтанна ремисия на неизлечими болести или самолечение със силата на волята”, в. „100 вести”, Габрово, бр. __, Евгени Алексиев, Красимир Георгиев

21.09.2007, „Учените: Пътуванията през алтернативни вселени са възможни”, в. „Сити маркет”, бр.32, Красимир Георгиев

24.09.2007, „Профайлъри разкриват престъпления с помощта на кристална сфера или махало”, сп. „На кафе”, бр. 38, Красимир Георгиев

08.10.2007, „Краят на Слънцето”, сп. „На кафе”, бр. 40, Красимир Георгиев

12.10.2007, „Телепатия, ясновидство, пророчество”, в. „Сити маркет”, бр.35, Красимир Георгиев

22.10.2007, „Краят на Слънцето, 2”, сп. „На кафе”, бр. 42, Красимир Георгиев

26.10.2007, „Големият взрив”, в. „Сити маркет”, бр.37, Красимир Георгиев

05.11.2007, „Божествената математика на алхимиците”, сп. „На кафе”, бр. 44, Красимир Георгиев

19.11.2007, „Тотален контрол над обществения живот”, сп. „На кафе”, бр. 46, Красимир Георгиев

23.11.2007, „Чудото да оздравееш за минути”, в. „Сити маркет”, бр.41, Красимир Георгиев

03.12.2007, „Градовете на ХХІ век”, сп. „На кафе”, бр. 48, Красимир Георгиев

17.12.2007, „Градовете на ХХІ век, 2”, сп. „На кафе”, бр. 50, Красимир Георгиев

14.01.2008, „Разговор за фортианските феномени”, сп. „На кафе”, бр. 2, Красимир Георгиев

28.01.2008, „Спомени за отвъдното”, сп. „На кафе”, бр. 4, Красимир Георгиев

02.02.2008, „Чудесата на дервишите, които не познават болката”, в. „Сега”, бр. 28 (приложение „Туризъм”, бр. 5), Красимир Георгиев, Евгени Алексиев

09.02.2008, „Под християнската символика на готическите катедрали се крият алхимически послания”, в. „Сега”, бр. 34 (приложение „Туризъм”, бр. 6), Красимир Георгиев, Евгени Алексиев

11.02.2008, „Машина предсказва бъдещето”, сп. „На кафе”, бр. 6, Красимир Георгиев

23.02.2008, „Матрицата. Нова фаза на социалния прогрес или фактор за дехуманизиращо отчуждение”, в. „Сега”, бр. 46 (приложение „Туризъм”, бр. 8), Красимир Георгиев, Евгени Алексиев

25.02.2008, „Дисекции на извънземни хирурзи”, сп. „На кафе”, бр. 8, Красимир Георгиев

08.03.2008, „Австралия. От болката на живота до омагьосването за смърт”, в. „Сега”, бр. 58 (приложение „Туризъм”, бр. 10), Красимир Георгиев, Евгени Алексиев

10.03.2008, „Тайно хранилище с консервирани хора”, сп. „На кафе”, бр. 10, Красимир Георгиев

22.03.2008, „Мегалитни мистерии на древността”, в. „Сега”, бр. 70 (приложение „Туризъм”, бр. 12), Красимир Георгиев, Евгени Алексиев

24.03.2008, „Открит ли е ковчегът на Ной”, сп. „На кафе”, бр. 12, Красимир Георгиев

14.04.2008, „Червените водопади на живота, 1”, сп. „На кафе”, бр. 15, Красимир Георгиев 

07.05.2008, „Червените водопади на живота, 2”, сп. „На кафе”, бр. 17, Красимир Георгиев

10.05.2008, „Чарлз Форд и невероятните фортиански феномени”, в. „Сега”, бр. 104 (приложение „Туризъм”, бр. 18), Красимир Георгиев, Евгени Алексиев

19.05.2008, „Да се рисува върху пустинята, да се общува с духовете”, сп. „На кафе”, бр. 19, Красимир Георгиев

02.06.2008, „Тайните на биолокацията”, сп. „На кафе”, бр. 21, Красимир Георгиев

23.06.2008, „Да живееш вечно”, сп. „На кафе”, бр. 24, Красимир Георгиев

14.07.2008, „Разговор за микрореволюцията”, сп. „На кафе”, бр. 27, Красимир Георгиев

28.07.2008, „Спонтанното самозапалване”, сп. „На кафе”, бр. 29, Красимир Георгиев

04.08.2008, „Роботите моаи на Пасха”, сп. „На кафе”, бр. 30, Красимир Георгиев

01.09.2008, „Суши и наводнения, пожари, торнада, глад и болести”, сп. „На кафе”, бр. 32, Красимир Георгиев

15.09.2008, „Смъртта - тази страст на природата”, сп. „На кафе”, бр. 34, Красимир Георгиев

04.10.2008, „В Тибет монасите, практикуващи йога на топлината, са в състояние да топят ледове с телата си”, в. „Сега”, бр. 229 (приложение „Туризъм”, бр. 39), Красимир Георгиев, Евгени Алексиев

20.10.2008, „Последователи на Сатаната”, сп. „На кафе”, бр. 39, Красимир Георгиев

21.10.2008, „Тунелът на творчеството и тайнствата”, Българско национално радио, програма „Христо Ботев” (предаване „Арт ефир” с Димитрина Кюркчиева), 14,30 ч, Красимир Георгиев

03.11.2008, „Тунелът”, сп. „На кафе”, бр. 41, Красимир Георгиев

08.11.2008, „Управлението на домовете ни се придвижва от простата автоматизация към същинския изкуствен интелект”, в. „Сега”, бр. 259 (приложение „Туризъм”, бр. 44), Евгени Алексиев, Красимир Георгиев

10.11.2008, „Търси се еликсирът на безсмъртието 1”, сп. „На кафе”, бр. 42, Евгени Алексиев, Красимир Георгиев 

11.11.2008, „Феноменът на двойниците”, Нова телевизия (предаване „Искрено и лично” с Миглена Чакракчиева), 10,00 ч, Красимир Георгиев, Дидо Мачев, Цецо Елвиса

15.12.2008, „Търси се еликсирът на безсмъртието 2”, сп. „На кафе”, бр. 47, Евгени Алексиев, Красимир Георгиев

01.02.2009, „Любовните магии”, сп. „На кафе”, бр. 1-2, Красимир Георгиев 

Край на втори свитък                 

Издателство "Фльорир"