ot_glavnia_redaktor

Поредният брой на "Светилник"

Проф. Веселин Трайков

 

В напрегнатия бяг на времето ето че измина още една година в живота на нашия Клуб “Приятели на Индия”. Отново редим нашето издание “Светилник”. Има нещо постоянно в работата на редколегията ­- то е налице и сега, когато трябва да подготвим поредния брой на списанието. В тази нелека задача наблюдаваме все по-богатото развитие на връзките между нашата страна и Индия. И отново трябва да решим при огромния материал, който отразява тази действителност, какво да отделим и да вземем ­ това, което най-вече да отговаря на растящия интерес у българския приятел на индийския народ, на огромна Индия.

Като огледаме обаче десетилетния път на изданието, не можем да не забележим постепенното навлизане на нови подробности в самото разглеждане на развитието, което характеризира българо-индийските отношения. То е силно повлияно от развитието, което осъществява самата Индия.

Беше време в началото, преди години, когато пред нас на преден план стояха неизмеримата и необятна красота на тази страна ­ цял континент, като фон на рядко богатото културно минало на Древна Индия, люлка на човешкото знание, дала толкова много на човечеството. И страховитият демографски подем на огромната страна, бързо извел я към първите редици на народите. А сега ­ през последните няколко години, не само демографското чудо, а и бързо нарастващия огромен икономически ръст, развитието на науката, на стопанството, на това, което бързо извежда Индия сред свръхсилите в света. Това намира отражение и в съдържанието на нашето издание.

Изданието ни обаче е на клуб на приятелите на тази приказна страна и поради това на първо място ние разглеждаме развитието на двустранните ни връзки. Тук не може да не подчертаем особено срещите на високо равнище. Скоро в България беше на официално посещение държавният министър на външните работи на Индия Ананд Шарма и разговорите му у нас минаха в атмосфера на топло приятелство.

Не само у нас, но и по света въобще се заговори за новата суперсила в икономиката на знанието. Това развитие на Индия отразяваме и на страниците на нашето издание. Коментирани са и посещения в Индия на български държавници като вицепремиера Даниел Вълчев и на висши администратори от различни области.

Рубриките, представяни в изданието, целят да отговорят по-пълно на интересите у нас към Индия и индийския народ: материали за различни страни от живота в Индия,  преглед на проявите на Клуб “Приятели на Индия” във водената от д.ф.н. Владимир Ганев рубрика “Летопис на клубния живот” и др. Прави впечатление все по-големият анотиран списък на трудове, появяващи се у нас и посветени на Индия. Следват материали от видни наши и индийски автори върху изтъкнати личности като изящното есе на българския поет Любомир Левчев, посветено на Амрита Притам, запознаването с личността на Соня Ганди, раздялата с даровития наш художник Юлий Минчев. Традиционни и богати на сведения са рубриките за индийската култура, за тяхната музика, танци, филмово изкуство, за художниците в Индия, за индийската мода и кухня. И като приятно заключение на броя ­ дълъг интересен пътепис, резултат от половингодишно бродене по пътищата на Индия, поезия от индийски автор, живял у нас, и лекторията, предлагаща ни отново интересен поглед към темата “Толстой и Индия”.

Вече десет години нашето издание “Светилник” се стреми да хвърля обилна светлина върху двустранните ни отношения с Индия и е безкраен източник на знания. Дано с това да дадем своя принос за все по-близките и полезни връзки между България и Индия.