it_industriata

ИТ индустрията на Индия

Раджив Растоги

 Начало | English | Архив

 

Стимулирани от непрекъснато и гъвкаво развиващата се икономика и от положителната перспектива пред корпоративните приходи, ИТЕС по целия свят са в процес на стабилен растеж. Аутсорсингът продължава да е основният двигател на растежа, като световното предлагане представлява неделима част от стратегиите, използвани и от клиентите, и от доставчиците на услуги. Индийските ИТ и бизнес услуги (ИТ–БПО) демонстрираха превъзходство, постоянно ценово предимство и печеливши инициативи в ИТЕС. Индийските компании разширяват предлаганите от тях услуги, като позволяват на клиентите да развиват офшорните си дела; преминаването от бизнес процеси от нисък клас към високостойностни и базирани на знания процеси оказва положително влияние върху цялостния растеж на индустрията.

Голямото търсене през изминалите няколко години поставя Индия сред най-бързо растящите ИТ пазари в азиатско-тихоокеанския регион. Индийската софтуерна и ИТЕС индустрия е нараснала с 28 % през последните 5 години. Приносът на индустрията към националния БВП се е увеличил от 1,2 % през 1999-2000 г. до 4,8 % през 2005-2006 г. Като оценяват предимствата на мултинационалната доставка на услуги, индийските компании засилват кръга на глобалните доставки на услуги чрез комбинация от неразработвани досега инициативи, както и партньорства и съвместен бизнес с местни „играчи”. Световни гиганти в областта на софтуерните продукти като „Майкрософт”, „Оракъл”, САП и др. са изградили центрове за развитие в Индия.

 

Данните за Индия в областта на информационната сигурност я поставят пред много други страни. Това се дължи на силния акцент, който Индия поставя върху по-нататъшното засилване на информационната сигурност в страната. Други стъпки в тази посока, които са в процес на изпълнение, включват подобряване на законовите рамки чрез предложени поправки в Закона за информационните технологии от 2000 г. и засилена комуникация между ИТ индустрията и изпълнителните агенции, което да спомогне за създаването на по-голяма обществена ориентираност към проблемите на информационната сигурност и да осигури взаимна подкрепа, когато е нужно.

 

Общият брой на ИТ и ИТ–БПО професионалисти, работещи в Индия, е нараснал феноменално през годините. Изчислено е, че индустрията е спомогнала за създаването на 3 млн. възможности за работа чрез индиректно и предизвикано създаване на работни места.

 

Общата продукция на битова електроника нараства до 180 000 млн. рупии през 2005-2006 г., което представлява увеличение със 7 % спрямо предходната година. По този начин, подпомагани от стабилни макроикономически условия и нестихваща купуваческа нагласа, продажбите на компютри достигнаха 4,7 млн. продадени бройки през 2005-2006 г. Големият растеж в продажбите на компютри се отдава на нараснало потребление от цели отрасли като телекомуникациите, банкирането и финансовите услуги, производството, образованието, продажбите на дребно, както и по-големите инициативи за електронно управление от страна на централните и щатските правителства. През последната година е отбелязано значително потребление в малките и средните предприятия и нараснало закупуване на компютри в по-малки градове. Очаква се засиленият фокус от страна на правителството върху паниндийското разпространение на broadband на една от най-ниските цени в света да доведе до засилено търсене на компютри на местния пазар.

 

Тенденцията на понижаване на цените продължи и през 2007 г. поради напредъка в технологиите и други инициативи на индустрията, вкл. и компютрите за под 10 000 рупии. Пазарът на лаптопи се очаква да нарасне със 100 % поради значителното намаляване и на техните цени. Лаптоп от нисък клас струва от порядъка на 30 000 рупии (650 долара).

Световните разходи за ИТЕС отчетоха стабилен растеж през 2005 г., дължащ се на солидните разходи в ключовите пазари на САЩ и Западна Европа и на силния прогрес на развиващите се пазари. Аутсорсингът продължава да бъде основният двигател на растежа, като световното предлагане представлява неделима част от стратегиите, използвани и от клиентите, и от доставчиците на услуги.

 

Софтуерният и ИТЕС износ от Индия нарасна от 12,9 млрд. долара през 2003-2004 г. до 17,7 млрд. през 2004-2005 г., като достигна 23,4 млрд. долара през 2005-2006 г.

 

Голямото търсене през изминалите няколко години поставя Индия сред най-бързо растящите ИТ пазари в азиатско-тихоокеанския регион. Нарастването на индийския износ на ИТЕС–БПО е от 3,1 млрд. долара през 2003-2004 г. до 6,3 млрд. до края на 2005-2006 г.

 

Индийските ИТ и бизнес услуги (ИТ–БПО) демонстрираха превъзходство, постоянно ценово предимство и печеливши инициативи в ИТЕС. Някои световни играчи вече предлагат своите инженерни и изследователски услуги през индийски странични доставчици и/или чрез съответни инженерни и изследователски центрове в Индия. Растежът на приходите от износ на индийски ИТЕС от тези сегменти (инженерни и иследователски услуги, развитие на офшорни продукти и произведени в Индия софтуерни продукти) е десетократен – от малко над 300 млн. долара през 2001-2002 г. до над 3,1 млрд. долара през 2004-2005 г. и се очаква да достигне 3,9 млрд. долара до края на 2007 фискална година.

Днес повечето от индийските компании са привели вътрешната си дейност в съответствие с международни стандарти като ISO, CMM, Six Sigma и др. Това помогна Индия да се наложи като желана дестинация за сорсинг. По данни от декември 2005 г. над 400 индийски компании притежават сертификати за качество, като 82 от тях са сертифицирани по 5-о ниво на SEI CMM – повече от която и да било друга държава.

 

Телекомуникационната индустрия се признава за ключов фактор за цялостното развитие и напредък. С над 175 млн. телефонни абонати Индия е една от страните с най-високи стойности по този показател и втора в Азия. Повече от 800 000 бродбанд интернет връзки са на разположение в над 100 града в страната. До края на 2007 г. се предвижда да бъдат осигурени телефони на 250 млн. абонати и 10 млн. интернет връзки. Очаква се абонатите на интернет да достигнат 20 млн. до 2010 г.

 

Индия се превърна във втори най-голям пазар и на мобилни телефони. След безпрецедентния растеж на мобилния пазар много компании планират да установят база за производство на мобилни телефони в Индия, за да отговорят на търсенето от страна на местния и на международния пазар.

 

Излъчването директно до вкъщи придобива все повече популярност.  Тези услуги се предлагат от национални и частни излъчващи компании доставчици. Дигитална телевизия с по-добро качество вече е на разположение повсеместно в страната.

 

Електронно управление

 

В съзвучие с ангажимента си да подобри качеството на основното управление правителството на Индия поставя силен акцент върху електронното управление – особено в областти, които засягат обикновения човек. Създаден бе Национален план за електронно управление (НПЕУ), който ще бъде приложен на както на централно ниво, така и на ниво щатски и местни правителства. Това ще направи всички правителствени услуги достъпни за обикновения човек, където и да е, през целия му живот, чрез интегрирана доставка на услуги от типа всичко на едно място, което осигурява ефикасност, прозрачност и надеждност на достъпна цена. Правителството вече одобри схема за установяването на щатски мрежи на цена 33 340 млн. рупии за следващите 5 години. Те ще предложат бърза връзка за пренос на данни на всяко ниво във всички щати и съюзни територии.

 

Индия е все още предимно неурбанизирана страна, като почти две трети от населението живее в селата. В съответствие с това Отделът по информационни технологии като част от НПЕУ предлага да установи 100 000 общи центрове за услуги в селските райони. Те не само ще осигуряват повечето правителствени услуги, но и ще служат за връзка на жителите на селата с интернет. Всички тези центрове ще имат интернет връзка, а схемата ще бъде изпълнена чрез публични частни партньорства. Целта на центровете е не само да осигурят правителствени услуги до прага на всеки жител, но и се предвижда да служат като инструмент за промяна, тъй като ще предлагат и структурна платформа за социално ангажирано общностно участие в развитието.

 

Root сървъри

 

Отделът по информационни технологии и Индийския национален интернет обмен (NIXI) са инсталирали три интернет root сървъри в Делхи, Мумбай и Ченнай, които представляват важна част от глобалната интернет инфраструктура. Делхи, Мумбай и Ченнай разполагат с K, I и F root сървъри съответно. Разполагането им в страната ще спомогне за намаляването на скъпата натовареност по международните широкочестотни трасета и за засилването на гъвкавостта на интернет връзките, като намали зависимостта ни от подобни сървъри извън страната.

 

Ползите от информационните технологии могат да достигнат до обикновения човек в Индия, само ако цифровата информация съществува на всички индийски езици. Отделът по информационни технологии е предприел широка инициатива с цел да направи достъпни инструментите и шрифтовете на различни индийски езици. Вече са създадени софтуерни инструменти и шрифтове на тамил, хинди и телугу, готови за разпространение са тези на пенджаби и урду. През 2008 г. се предвижда те да бъдат въведени и на останалите индийски езици.

 

Законът за информационните технологии влезе в сила през 2000-та година – с основна цел да засили електронната търговия в страната и създаде благоприятна обстановка за въвеждането на електронното управление. При влизането му в сила са визирани технологичните директиви от това време. Тъй като технологиите представляват непрекъснато развиващи се процеси за предоставяне на ефикасни и ниско стойностни възможности, появи се усещането, че технологично базираният закон има нужда от освежаване. Тъй като се наблюдава растяща загриженост както вътре в страната, така и сред чуждестранните клиенти по отношение на адекватността на защитата на данни и на законите за поверителността, правителството внесе в парламента поправка към Закона за информационните технологии, за да отговори на въпросите, повдигнати в този сектор.

 

Авторът е страши експерт в отдел по информационните технологии към правителство на Индия.

"Светилник ", 9, 2007 | Редакционна колегия | Клуб "Приятели на Индия" | Издателство "Фльорир"