obiava

Лекторат по хинди

Обява

Начало | English | Архив

 

Софийски университет „Св. Климент Охридски“

Факултет по класически и нови филологии

Център за източни езици и култури

Катедра „Класически Изток“

Специалност „Индология“

............................................................................................................

 

За учебната 2007/2008 година се обявява

 

Л Е К Т О Р А Т 

 П О  

Х И Н Д И

 

Курсът се състои от 240 учебни часа, разпределени в четири семестъра по 60 часа. Успешно завършилите получават удостоверение от университета в края на четвъртия семестър.

Цена на курса - 120 лв. за семестър.

 

Записване до 01.11.2007 г.

на телефон: 0897 258026 и E-mail: lilden@abv.bg 

"Светилник ", 9, 2007 | Редакционна колегия | Клуб "Приятели на Индия" | Издателство "Фльорир"