anand_sharma_bg

Държавният министър на външните работи на Индия на официално посещение в България

Начало | English

 

По покана на вицепремиера и министър на външните работи на България Ивайло Калфин от 15 до 17 юни 2006 г. в България пребивава на официално посещение Ананд Шарма, държавен министър на външните работи на Република Индия.

По време на посещението си индийският министър проведе среща и пленарни разговори със своя български колега, след което Ивайло Калфин даде официален обяд в чест на високопоставения си гост. Министър Ананд Шарма бе приет от председателя на Народното събрание Георги Пирински и от министър-председателя Сергей Станишев. Имаше срещи и с министъра на икономиката и енергетиката Румен Овчаров, със Снежана Гроздилова, председател на групата за приятелство с Индия в Народното събрание, и с членове на групата. Всички разговори преминаха в атмосфера на топлота, приятелство и взаимно разбирателство, традиционно характеризиращи отношенията между България и Индия.

В разговорите бе изразено общо мнение, че със скорошното присъединяване на България към Европейския съюз се откриват нови възможности за по-тясно и динамично партньорство между България и Индия. Индийската страна е информирала, че в скоро време и в индийския парламент ще бъде сформирана група за приятелство с България.

Българската и индийската страна оценяват високо резултатите от четвъртата сесия на Смесения комитет за научно и технологично сътрудничество между двете страни, както и от втората сесия на българо-индийския Форум по информационни и комуникационни технологии, проведен неотдавна в София, които дадоха нов импулс на сътрудничество в тези високоприоритетни области.

От двете страни бе изтъкната ролята на ООН за укрепване на мира и сигурността в света, за насърчаване на икономическия и социалния напредък и справяне с глобалните заплахи и предизвикателства. България е потвърдила подкрепата си за кандидатурата на Индия за постоянно членство в Съвета за сигурност на ООН, за което индийската страна е изразила благодарност.

В подписаното на 17 юни съвместно заявление за официалното посещение на Н.П. Ананд Шарма в Република България се казва, че българ-ската и индийската страна са се договорили да продължат работата по реализиране на проекта за изграждане на електроцентрала със слънчева енергия в България с опита и помощта на Индия. Двете страни отбелязват и необходимостта от разширяване на сътрудничеството в сферата на културата и образованието, включително за насърчаване на развитието на българистиката в Индия и на индологията в България. По време на посещението на държавния министър на външните работи на Република Индия у нас са разменени мнения и по широк кръг регионални и международни въпроси от взаимен интерес и е изразено задоволство от съществуващата близост на позициите между нашите две страни включително по въпроса за осъществяването на реформата на ООН, насочена към засилване на ефективността на организацията, и за ролята є в борбата срещу международния тероризъм. България и Индия ще продължат ползотворната размяна на мнения в контекста на обсъждането в ООН на глобална стратегия срещу тероризма.

По време на своето официално посещение в България държавният министър на външните работи на Индия Ананд Шарма, с придружаващата го делегация, посети училище “Индира Ганди” в София и проведе среща с ръководството на Клуб “Приятели на Индия” и с преподаватели и студенти от специалност “Индология” в Софийския университет “Св. Климент Охридски”. Клуб “Приятели на Индия” връчи на високия гост пълен комплект от издадените досега броеве на сп. “Светилник”, в които е отразен клубният живот и се представят културата, традициите и съвремието на Индия в цялото им богато разнообразие и напредъка на страната в наши дни. Н.П. министър Шарма приветства участващите в срещата студенти и преподаватели индолози и членове на клуба ­ културни дейци от различни области, и подчерта факта, че индийската общественост високо цени приятелството на нашия народ и знае за издигнатия от големия български революционер Георги С. Раковски глас в Европа в защита на свободата на Индия. Г-н министърът отиде до присъстващия в залата български историк проф. Веселин Трайков, автор на книгата “Раковски и Индия”, и сърдечно го поздрави. 

България и Индия ще продължат плодотворното си сътрудничество в областта на културата, образованието и икономиката ­ договориха се на срещата си в София министърът на външните работи на Република България Ивайло Калфин и държавният министър на външните работи на Република Индия Ананд Шарма.