metro2

Делхийското метро

Н. К. Сарийн

 

Освен като столица на Индия Делхи е известен и с най-големия брой на частни превозни средства сред всички градове в страната. Всъщност превозните средства в Делхи са повече, отколкото в трите метрополиса - Мумбай (Бомбай), Ченай (Мадрас) и Колката (Калкута), взети заедно. И въпреки това, макар и подпомагана от жп линия, транспортната система на Делхи, особено уличната, вече не може да се справя с постоянно нарастващите нужди на многомилионния град.

След щателно изследване на възможностите се стигна до решението да се изгради възможно най-бързо незамърсяваща околната среда нова транспортна мрежа. Така през 1995 г. бе създадена организация за строежа на делхийското метро.

Предвижда се изграждането на система от осем линии, които да бъдат завършени в четири фази и да свързват всички части на Делхи, вкл. летищата за вътрешни и за международни полети и градовете сателити Нойда и Гургаон в съседните щати Утар прадеш и Харияна.

Работата в рамките на първата фаза започна на 1 октомври 1998 г. по три линии с дължина от 65 км, от които 47,5 км минаващи по надлези, около 13 км подземни и 4,5 км в обособени коридори на повърхността.

Строежът бе извършен напълно професионално, без да се причиняват неудобства на гражданите. Първата линия на делхийското метро бе открита от министър-председателя на Индия на 24 октомври 2002 г. Всички подземни станции са с добра вентилационна система и с климатични инсталации. Станциите с много нива са снабдени с асансьори за голям товар и с ескалатори за удобство на всякакви пътници.

Със завършването през юни 2006 г. на третата линия от първата фаза делхийското метро се ползва вече от над 600 000 пътника всеки ден. Пътуването с него е удоволствие не само за местното население, но и за посетителите на града. Британският принц Чарлз, комуто предложили да го изпробва, не спирал да се възхищава. Така било и с японския министър-председател -  непрестанно хвалел метрото, докато пътувал с него.

За приятното пътуване с делхийското метро допринасят модерните и поддържани вагони, просторните и чисти платформи, асансьорите и ескалаторите, проветряването по най-новата в световната практика система, наличието на добре обозначени пунктове и обширни зали за продажба на билети, непрекъснато актуализиращата се информация за движението на влаковете и мн. др. Делхийското метро е не само радост, но и гордост за жителите на столицата.

Метрото значително скъсява времето за пътуване до различни точки на Делхи. Предвидените мерки за сигурност на пътниците, за защита на станциите и на имуществото карат клиентите на метрото да се чувстват спокойни. А наред с това изградените модерни, широки, обточени с красиви дървета пътища, които водят до станциите на метрото, също допринасят за разкрасяването на града.

                                             Превод от английски: Момчил Веселинов