krasimir_georgiev_fliorir_raztvoreni

РАЗТВОРЕНИ БЕДРА НА ПРОСЯКИНЯ

Красимир Георгиев

 

 "Любов в езерото на прокажените" | "Тунелът" | Издателство "Фльорир"

 

Близо пет години бягах от поезията. Трудно беше, но не написах нито ред. Ядоха ме кучета и ме кълваха птици, но аз бягах и бягах. Обречен да бъда настигнат.

И ето, откачената муза отново ме яхна и започна да блудства с душата ми. Добре, казах си, ще ти дам да се разбереш! И си поставих няколко непосилни задачи. Първо – съдържанието да властва над формата, образите да громят строфите, думите да разграждат редовете. Второ – темата да е невъзможна, идеята да е немислима, ситуацията да е абсурдна. Реки от мерена реч словославят птичките и пчеличките, слънчевите лъчи и храмовете на любовта – и аз съм писал подобни стихчета, но ако римата и ритъмът се блъскат години наред в главата ти, идва времето, когато трябва или да се измъкнеш от лудницата, за да запазиш главата си, или да влезеш по-дълбоко в тунела на поетичния хаос, да надскочиш мисълта си и да нахраниш чудовището на страстта и цинизма. Трето – да подправиш храната си със смърт, да станеш част от поетичните образи и да изживееш невъзможното. Това е най-трудното.

Тогава видях просякинята. Разкрачена над мръсната си женска кръв, потънала сред дрипи и бръчки, тя приличаше на наядена от прасета гнила ябълка. Беше отвратителна. И си поставих въпроса. Можеш ли да обладаеш тази човешка огризка? Насред града? Пред очите на тълпата? Кажи, поете...

 

Вървях по безкрайните улици на вечния град и се питах

къде е посоката на посоките, къде е утробата на времето.

За два пътя на смъртните бях чувал – към боговете и към жените,

на този огън и най-нисшата твар, и върховният разум принасят семето си.

Там някъде, сред диплите на есенния здрач до една локва ме докосна просякиня.

Лицето й бе набръчкано от умора, слабините й плачеха и пулсираха, накуцваше.

Разтвори кафява шепа пред сянката ми и през шепата просто не можех да премина,

защото дрипите й светеха, а бедрата й скърцаха като претоварена каруца.

По кожата й бе засъхнала кръв – ален сок от посечена акация.

Който не познава тези два пътя е като хищно насекомо.

Както всяка жена, която бе имала менструация,

три дни просякинята не бе пила от бронзов съд, а след това бе облякла нови дрехи.

Бе изхвърлила мръсните дрипи и се бе пременила в дрипи от нежно бяло,

а когато се срещнахме, бе намерила локва и миеше тялото си

и разбрах, че захвърляше тялото си и отиваше в ново тяло.

Тя не продаваше плът, тя гордо просеше, а плътта си подаряваше.

Беше петнадесетгодишна. Просеше близо петнадесет години.

И кръстосваха дългите улици чистите дрипи на девицата

и очакваха мътните локви на вечния град да премине

нейният цар – стражът, съдията, водачът на колесницата.

Аз бях водачът, бях повелителят на желанията, затова разбрах, че мога

да сляза от колесницата и да премина през границата между световете.

И разбрах, че това не е просякинята, това е жената-огън,

просякинята се превърна в майката на боговете.

Чух, че бедрата й стенат: “Ние сме изгарянето, но ние сме и светкавицата!”,

и прогоних демоните на традициите и благоприличието.

И видях, че локвата всъщност е любовна жарава.

И започнах да отмивам червения сок от кожата на момичето.

Колкото океанът е вместилище на всички води, толкова

кожата е вместилище на всички докосвания и страстни сънища.

Ако някой не е преминал през тази сладка болка,

значи цял живот е палил в огнището си пепел вместо въглища.

Кожата й беше твърда и мека като жива преса за изстискване на лимони,

скутът й беше жертвен олтар, а косъмчетата й – трева за жертвоприношение.

Както плодът на мангото къса връзката си, така пламна огънят

и вулвата й ме всмука в черната си дупка с чудовищната гравитация на наслаждението.

И влязах вътре – влязах в достославната до върха на ноктите, до края на пъпа влязах,

влязах като нож в ножница, закалени в сърцевината на пламъка,

слабините й бяха горивото, косъмчетата – дим над морава, влагалището й – клада от оргазъм,

като гъсеница придърпвах плътта от една тревичка на друга и разгарях кладата.

Може би бях за нея само дребна монета в чашата за подаяния между бедрата й.

Както пчелите събират нектар от различни дървета,

а след това медът не знае кое дърво е съдбата му,

може би така мръсницата разтваря солта на мъжете в локвата на битието си.

И така да е, когато влеят водите си в морето реките на всичките любовни желания,

когато се развържат всичките възли на сърцето,

смъртният става безсмъртен и златен диск покрива лицето му със своето странно заклинание:

който не познава тези два пътя към боговете и към жените, става хищно насекомо.

Тя отново облече бръчките върху своите петнадесет години,

Влезе в белите дрипи и тръгна накуцвайки по безкрайните улици, за да проси и плаче.

Поотърсих боклука, закопчах панталона си и се сетих, че не съм я питал за името й

и че съм забравил да дам на просякинята петаче.

22.01.2003 

                                                                                                            Красимир ГЕОРГИЕВ

 

Красимир Георгиев | "Разтворени бедра на просякиня" | "Тунелът" | Издателство "Фльорир"