anketa

Образът на Индия в България

АНКЕТА

  Начало | English | Архив

Индийската българистка д-р Рашми Джоши, която подготвя изследване за образа на Индия в България, ви задава 10 въпроса. Приятелите на Индия, които искат да отговорят на въпросите, могат да изпратят отговорите на електронния адрес на д-р Джоши, който е

abnrashmi54@yahoo.comи на електронния адрес   на „Светилник”, който е svetilnik@fliorir.com

 

1.     Какво ви свърза с Индия?

2.     Кое е първото нещо, което ви идва наум, когато чуете името Индия?

3.     Били ли сте някога в Индия? Какви са впечатленията ви от досега със самата нея?

4.     Как ви въздейства Индия?

5.     Кои видни личности от индийските политически, обществени, стопански, културни, спортни, научни или творчески среди са ви познати? На кои от тях се възхищавате и защо?

6.     Гледали ли сте индийски игрални филми? Какви са впечатленията ви от тях?

7.     Какво според вас може България да научи от Индия?

8.     Какво може да научи Индия от България?

9.     Какво в представите за Индия зад пределите й считате за неправилно?

10.  Какво от индийската действителност ви се струва неприемливо?