evtimova_b

Доц. д-р Татяна Евтимова

Начало | English | Архив

 

Доц. д-р Татяна Евтимова е родена през 1955 г. Завършва специалност “Индийска филология” в Московския държавен университет “Ломоносов”. Един от основателите е на специалност “Индология” в СУ “Св. Климент Охридски” през 1983 г., където преподава и понастоящем. Защитила е докторат на тема “Урду като лингвомодел на синтез между два езикови типа”. Има хабилитационен труд на тема “Синтактични модели на езика урду”. Основните й научни интереси са в областта на превода и социолингвистиката. Автор е на учебник по урду за студенти индолози. Татяна Евтимова е публикувала множество преводи на художествена и научно-популярна литература от урду, английски и руски език. Член е на Европейския съвет на индолозите. Участник е в редица национални и международни конференции по изтокознание.