regional_conference_50_b_svetilnik

Втора регионална индологическа конференция

за страните от Централна и Източна Европа

Начало | English

 

От 24 до 26 август 2006 г. във Вилнюс, Литва, се проведе Втората регионална индологическа конференция за страните от Централна и Източна Европа под надслов “Нови насоки в обучението за Индия”.

Присъстваха представители на университети и индологически центрове в Литва, Латвия, Естония, Полша, Чехия, Унгария, Румъния, Хърватска и България. От Софийския университет бяха поканени доц. Галина Русева-­Соколова, ръководител на специалност “Индология”, и ст. ас. Боряна Камова.

Инициатор и организатор на тези регионални конференции е индийският Съвет за културни връзки (ICCR), който във Вилнюс беше представен от проф. Ашок Вохра от Делхийския университет. Акцентът беше поставен върху новите перспективи в индологическото образование. В тази връзка докладите бяха групирани около четири големи теми:

Доц. Соколова говори за разпространението на “знанието за Индия” в и извън рамките на университета и за възможностите за ефективизиране на тези процеси. Ст. ас. Боряна Камова представи доклад за значението на нефилологическите аспекти в образователните програми по индология.

Конференцията завърши с кръгла маса, посветена на работата с информационна мрежа сред преподавателите индолози от Централна и Източна Европа. Взе се решение за официализирането на такава мрежа със собствен сайт в интернет. От друга страна, се взе решение да бъдат проучени възможностите за обмен на преподаватели между нашите страни, като този обмен бъде финансиран по програми на Европейския съюз.

Българските участници подновиха направената още миналата година покана за домакинство на конференцията и се надяват догодина тя да се проведе в София.