muzejat_svetilnik

Национален музей "Земята и хората"

Доц. д-р Михаил Малеев

 Начало | English |Архив

Членове на клуб "Приятели на Индия" разгледаха националния музей "Земята и хората. За богатата минерална колекция на "Земята и хората" разказа директорът на музея Михаил Малеев.

                                                    

"Земята и хората" е музей на минералното царство с над 25 000 фондови единици, представени чрез 3918 експонати в 7 постоянни експозиции: "Гигантски кристали", "Минерали на Земята", "Минерални ресурси на Земята", "Минерални ресурси на България", "Минерали на България", "Скъпоценни и декоративни камъни" и "Материали". Музеят притежава около 1400 минерални вида и 200 минерални разновидности, представляващи близо 33 % от минералните видове на Земята. Във фондовете на музея се съхраняват минерални суровини от над 700 находища от 81 страни в света, богата колекция от скъпоценни и полускъпоценни камъни, пълна колекция от минералите на България, регионални и научни монографични колекции, колекции от знаменити минерални находища  в света.

Музеят "Земята и хората" е държавна институция с към Националния център за музеи, галерии и изобразителни изкуства при Министерството на културата.  Основан е на 1 януари 1986 г. и е открит за посещения на 19 юни 1987 г. Средствата за създаването на музея и за придобиването на минералните образци са от дарения на частни лица, фирми и институции. В музея са регистрирани 788 дарители, от които 575 частни дарители от цял свят и 213 фирми и държавни учреждения.

Музеят е разположен в центъра на София и заема реставрирана сграда – паметник на културата, построена в края на ХІХ в. На площ от 6100 кв. м са разположени изложбени зали, фондови помещения, лаборатории, видеозала и зала за конференции. Авторът на проекта за реконструкция на сградата е арх. Христо Ганчев, интериорът е проект на художника Иван Радев, а оригиналните фрески в залата са на художника Теофан Сокеров.

По своя профил "Земята и хората" е специализиран музей, обхващащ минералното царство на Земята в различни негови аспекти - жизнена среда, източник на суровини и енергия, предмет на научно познание, обект на емоционално и естетическо въздействие. Националният музей "Земята и хората" е автор на редица инициативи от национално и международно значение като софийската инициатива "Съхраняване на минералното разнообразие", международните конкурси "Музиката и Земята" и "Земя за всички", фестивал "Изкуствата – за Земята", Деня на милосърдието, Събора на българската книга, Деня на дарителя.

Разглеждайки различни страни на минералното царство, музеят представлява интерес за изключително широки групи от обществото – геолози, миньори, учени, технолози, еколози, хора на изкуството, бизнесмени, колекционери, деца и възрастни, като всеки в зависимост от своята подготовка и нагласа намира различни неща за себе си. За това говори и високата посещаемост – около 80 000 посетители годишно.